Obsah

V této kapitole najdete informace o různých sportovních a společenských akcích, termínech jednání zastupitelstva a o všem ostatním co je spjato se životem naší obce.

Případné náměty a připomínky jsou vítány, stejně jako informace o sportovních a kulturních akcí, které budou organizovány v katastru obce a přilehlých obcích.

O akcích informujte správce Webu na email: barta.trebenice@tiscali.cz, sobotka.jindra@seznam.cz , případně úřad obce. Kontakty na úřad zde...


 

  Sběr nebezpečného odpadu se v roce 2020 uskuteční 20. března a 17. září.

  Výběr místních poplatků se uskuteční ve středu dne 18. března od 15 do 19 hod. na OÚ ve Třebenicích.

    HLÁŠENÍ – 27.04.2020

  • Z důvodu souvislosti se stále trvajícím nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR, obec Třebenice nabízí a žádá plánovanou platbu místních poplatků spoluobčanů, s možností místo osobní návštěvy obecního úřadu zaslání platby elektronickou formou na konto obce. Prosíme do poznámky napsat jméno a číslo popisné. Číslo bankovního účtu je: 7424711/0100. Ceny jsou stanoveny v tomto složení a to: platba za občana za komunální odpad 550 Kč, stočné za jednu nemovitost 100 Kč a platba za psa 100 Kč a případně druhého psa 150 Kč .

  .......................................................................

Změna otevírací doby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy