Menu
Obec Třebenice
Třebenice okres Třebíč

Rozpočet na rok 2011

Příjmy a výdaje za rok 2011
Příjmy
Daň z příjmu a DPH 3 110 000,-
Daň z nemovitostí 400 000,-
Poplatky 251 800,-
Dotace 109 212,-
Nájem pozemků 139 000,-
Rybníky, les 13 000,-
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 46 000,-
Odpadové hospodářství 19 000,-
Tělovýchova 96 000,-
Pohostinství 24 000,-
Příjmy z finančních činností 6 000,-
Školství a kultura 50 000,-
Komunální služby a územní rozvoj 87 000,-
Použití přebytku 588 888,-
Splátky úvěru 57 000,-
Celkem 4 882 900,-
Výdaje
Les a včelaři 83 000,-
Silnice a komunikace 226 000,-
Veřejná doprava 30 000,-
Základní škola a školka 418 900,-
Rybníky 650 000,-
Komunální služby 369 000,-
Pohostinství 34 000,-
Tělovýchova , kultura, informace 1 374 200,-
Pitná voda 4 300,-
Odvádění a čištění odpadních vod 10 000,-
Památková péče 15 000,-
Sběr a svoz odpadů 350 100,-
Ochrana přírody a krajiny 313 400,-
Požární ochrana 109 000,-
Činnost zastupitelsta a místní správy 874 000,-
Výdaje z finančních operací 20 000,-
Sociální poradenství 2 000,-
Nespecifikované rezervy 0,-
Celkem 4 882 900,-

Mohlo by vás zajímat