Menu
Obec Třebenice
Třebenice okres Třebíč

Rozpočet na rok 2013

Příjmy a výdaje za rok 2013
Příjmy
Daň z příjmu a DPH 3 260 000,-
Daň z nemovitostí 450 000,-
Poplatky 237 000,-
Dotace 78 400,-
Nájem pozemků 71 000,-
rybníky, les 17 000,-
Sběr a svoz odpadů 40 000,-
Odpadové hospodářství 18 000,-
Tělovýchova 90 000,-
Pohostinství 24 000,-
Příjmy z finančních operací 11 000,-
Školství a kultura 32 000,-
Komunální služby a územní rozvoj 87 000,-
Celkem 4 415 400,-
Výdaje
Les a včelaři 42 000,-
Silnice a komunikace 119 000,-
Veřejná doprava 35 000,-
Základní škola a školka 290 708,-
Rybníky 432 000,-
Komunální služby 202 000,-
Pohostinství 40 000,-
Tělovýchova, kultura a informace 484 200,-
Pitná voda 4 330,-
Odvádění a čištění odpadních vod 5 000,-
Památková péče 5 000,-
Sběr a svoz odpadů 352 165,-
Ochrana přírody a krajiny 545 295,-
Požární ochrana 73 000,-
Činnost zastupitelstva o místní správy 908 000,-
Výdaje z finančních operací 5 000,-
Sociální poradenství 1 000,-
Nespecifikované rezervy 866 702,-
Celkem 4 415 400,-

Mohlo by vás zajímat