Menu
Obec Třebenice
Třebenice okres Třebíč

Rozpočet na rok 2015

Příjmy a výdaje za rok 2015
Příjmy
Daň z příjmu a DPH 3 862 000,-
Daň z nemovitostí 380 000,-
Poplatky 231 000,-
Dotace 31 069 343,-
Nájem pozemků 250 000,-
Rybníky, les 26 298,-
Sběr a svoz odpadů 45 000,-
Odpadové hospodářství 18 000,-
Tělovýchova 54 000,-
Pohostinství 24 000,-
Příljmy z finančních činností 6 000,-
Školství a kultura 37 000,-
Komunální služby a územní rozvoj 87 000,-
Celkem 36 089 641,-
Financování 8 310 359,-
Celkem příjmy s financováním 44 400 000,-
Výdaje
Les a včelaři 44 000,-
Silnice a komunikace 33 000,-
Veřejná doprava 20 000,-
Základní škola a školka 236 000,-
Rybníky 22 000,-
Komunální služby 511 000,-
Pohostinství 17 000,-
Tělovýchova, kultura, informace 274 000,-
Pitná voda 4 260,-
Odvádění a čištění odpadních vod 40 005 000,-
Památková péče 6 000,-
Sběr a svoz odpadů 382 130,-
Ochrana přírody a krajiny 393 390,-
Požární ochrana 54 000,-
Činnost zastupitelstva a místní správy 1 231 400,-
Výdaje z finančních operací 10 000,-
Nespecifikovaná rezerva 1 156 820,-
Celkem 44 400 000,-

Mohlo by vás zajímat