Obsah

Rozpočet na rok 2006

 

Příjmy
Daň z příjmu a DPH 2 570 000,-
Daň z nemovitosti 350 000,-
Poplatky 192 800,-
Dotace 29 200,-
Nájem pozemků 114 000,-
Rybníky, les 20 000,-
Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000,-
Odpadové hospodářství 20 000,-
Místní správa, pohostinství 53 000,-
Příjmy z finančních operací 10 000,-
Školství a kultura 30 000,-
Použití přebytku 951 000,-
Celkem: 4 350 000,-
Výdaje
Les 140 000,-
Silnice a komunikace 480 000,-
Veřejná doprava 20 000,-
Základní školy a školka 303 000,-
Rybníky 430 000,-
Veřejné osvětlení 110 000,-
Výstavba a údržba inženýrských sítí 266 000,-
Nebytové hospodářství 20 000,-
Komunální služby a územní rozvoj 235 000,-
Sběr a svoz odpadů 271 100,-
Péče o vzhled a zeleň 76 500,-
Požární ochrana 110 000,-
Výdaje z finančních operací 30 000,-
Činnost zastupitelstva a místní správy 1 265 000,-
Sport, kultura, informace 557 000,-
Památková péče 25 000,-
Volný čas mládeže 0,-
Životní prostředí a voda 11 400,-
Ostatní výdaje 0,-
Celkem: 4 350 000,-