Menu
Obec Třebenice
Třebenice okres Třebíč

Pravidelně pořádané akce v obci

V lednu pořádá místní Myslivecké sdružení svůj tradiční Myslivecký ples.

V předjarním období je v obci pořádán masopustní průvod masek (ostatky), na jehož „držení” se po roce střídají  dobrovolné složky - Sdružení dobrovolných hasičů a fotbalový oddíl Třebenice.

V sobotu, která je nejblíže dni dětí (1. 6.) pořádá Svaz žen Dětský den, spojený s opékáním selete. Pro děti jsou zde připraveny soutěže, tato akce se setkává s hojnou účastí.

5. července je v obci pořádána Cyrilometodějská pouť spolu se „zaváděním po vsi”, čemuž předchází mše svatá na návsi u kapličky. Na držení této pouti se podílejí stejné složky jako na pořádání masopustu. Platí, že kdo drží pouť, pořádá v následujícím roce masopust.

Obecní úřad pořádá v každém sudém roce v měsíci září vítání občánků a v lichém roce setkání dříve narozených. Každý rok je pak pořádáno v podzimních měsících v každé z našich obcí setkání s občany, kde jsou z jejich strany vzneseny připomínky a požadavky směrem k OÚ.

Začátkem Adventního období se každoročně pořádá slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu. 

Mohlo by vás zajímat