Menu
Obec Třebenice
Třebenice okres Třebíč

Rozpočet na rok 2010

Příjmy a výdaje za rok 2010
Příjmy
Daň z příjmu a DPH 3 070 000,-
Daň z nemovitostí 400 000,-
Poplatky 205 700,-
Dotace 145 300,-
Nájem pozemků 139 000,-
Rybníky, les 32 000,-
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 31 000,-
Odpadové hospodářství 19 000,-
Tělovýchova 96 000,-
Pohostinství 24 000,-
Příjmy z finančních činností 12 000,-
Školství a kultura 50 000,-
Komunální služby a územní rozvoj 90 000,-
Použití přebytku 672 000,-
Splátky úvěru 686 000,-
Celkem 4 300 000,-
Výdaje
Les a včelaři 102 000,-
Silnice a komunikace 519 000,-
Veřejná doprava 40 000,-
Základní škola a školka 493 600,-
Rybníky 555 000,-
Komunální služby 201 000,-
Pohostinství 155 000,-
Tělovýchova , kultura, informace 529 200,-
Pitná voda 4 400,-
Odvádění a čištění odpadních vod 50 000,-
Památková péče 25 000,-
Sběr a svoz odpadů 327 200,-
Ochrana přírody a krajiny 277 600,-
Požární ochrana 164 000,-
Činnost zastupitelsta a místní správy 835 000,-
Výdaje z finančních operací 20 000,-
Sociální poradenství 2 000,-
Celkem 4 300 000,-

Mohlo by vás zajímat