Menu
Obec Třebenice
Třebenice okres Třebíč

Rozpočet na rok 2012

Příjmy a výdaje za rok 2012
Příjmy
Daň z příjmu a DPH 2 930 000,-
Daň z nemovitostí 460 000,-
Poplatky 204 000,-
Dotace 200 500,-
Nájem pozemků 139 000,-
Rybníky, les 17 000,-
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 43 000,-
Odpadové hospodářství 18 000,-
Tělovýchova 96 000,-
Pohostinství 24 000,-
Příjmy z finančních činností 4 000,-
Školství a kultura 57 000,-
Komunální služby a územní rozvoj 87 000,-
Celkem 4 279 500,-
Výdaje
Les a včelaři 62 000,-
Silnice a komunikace 450 000,-
Veřejná doprava 30 000,-
Základní škola a školka 434 900,-
Rybníky 253 000,-
Komunální služby 183 000,-
Pohostinství 5 000,-
Tělovýchova , kultura, informace 677 000,-
Pitná voda 4 310,-
Odvádění a čištění odpadních vod 195 000,-
Památková péče 105 000,-
Sběr a svoz odpadů 332 155,-
Ochrana přírody a krajiny 211 135,-
Požární ochrana 170 000,-
Činnost zastupitelsta a místní správy 880 000,-
Výdaje z finančních operací 5 000,-
Sociální poradenství 2 000,-
Nespecifikované rezervy 280 000,-
Celkem 4 279 500,-

Mohlo by vás zajímat