Menu
Obec Třebenice
Třebenice okres Třebíč

Rozpočet na rok 2008

Příjmy a výdaje za rok 2008
Příjmy
Daň z příjmu a DPH 2 810 000,-
Daň z nemovitostí 350 000,-
Poplatky 209 600,-
Dotace 30 400,-
Nájem pozemků 142 000,-
Rybníky,les 384 000,-
Sběr a svoz komunálních odpadů 32 000,-
Odpadové hospodářství 18 000,-
Tělovýchova 200 000,-
Pohostinství 24 000,-
Příjmy z finančních činností 5 000,-
Školství a kultura 30 000,-
Komunální služby a územní rozvoj 121 000,-
Použití přebytku 203 000,-
Úvěr 2 000 000,-
Splátky úvěru 572 000,-
Celkem 5 987 000,-
Výdaje
Les a včelaři 171 000,-
Silnice a komunikace 397 000,-
Veřejná doprava 8 000,-
Základní školy a školka 326 800,-
Rybníky 418 000,-
Komunální služby 204 000,-
Nebytové hospodářství - pohostinství 9 000,-
Tělovýchova, kultura, informace 2 543 000,-
Pitná voda 6 500,-
Odvádění a čištění odpadních vod 104 000,-
Památková péče 10 000,-
Sběr a svoz odpadů 312 200,-
Ochrana přírody a krajiny 213 500,-
Požární ochrana 140 000,-
Činnost zastupitelstva a místní správy 1 107 000,-
Výdaje z finančních operací 15 000,-
Sociální poradenství 2 000,-
Celkem 5 987 000,-

Mohlo by vás zajímat