Menu
Obec Třebenice
Třebenice okres Třebíč

Rozpočet na rok 2009

Příjmy a výdaje za rok 2009
Příjmy
Daň z příjmu a DPH 3 200 000,-
Daň z nemovitostí 363 000,-
Poplatky 207 100,-
Dotace 41 900,-
Nájem pozemků 142 000,-
Rybníky, les 32 000,-
Sběr a svoz komunálních odpadů 31 000,-
Odpadové hospodářství 17 000,-
Tělovýchova 96 000,-
Pohostinství 24 000,-
Příjmy z finančních činností 10 000,-
Školství a kultura 35 000,-
Komunální služby a územní rozvoj 11 000,-
Použití přebytku 1 320 000,-
Splátky úvěru 572 000,-
Celkem 4 844 000,-
Výdaje
Les a včelaři 107 000,-
Silnice a komunikace 239 000,-
Veřejná doprava 36 000,-
Základní školy a školka 378 800,-
Rybníky 1 006 000,-
Komunální služby 204 000,-
Nebytové hospodářství - pohostinství 53 000,-
Tělovýchova, kultura, informace 578 000,-
Pitná voda 4 400,-
Odvádění a čištění odpadních vod 254 000,-
Památková péče 20 000,-
Sběr a svoz odpadů 362 200,-
Ochrana přírody a krajiny 170 600,-
Požární ochrana 431 000,-
Činnost zastupitelstva a místní správy 983 000,-
Výdaje z finančních operací 15 000,-
Sociální poradenství 2 000,-
Celkem 4 844 000,-

Mohlo by vás zajímat