Menu
Obec Třebenice
Třebenice okres Třebíč

Rozpočet na rok 2014

Příjmy a výdaje za rok 2014
Příjmy
Daň z příjmu a DPH 3 710 000,-
Daň z nemovitostí 550 000,-
Poplatky 234 000,-
Dotace 302 678,-
Nájem pozemků 100 000,-
Rybníky, les 25 000,-
Sběr a svoz odpadů 38 000,-
Odpadové hospodářství 18 000,-
Tělovýchova 51 000,-
Pohostinství 24 000,-
Příjmy z finančních činnosti 31 000,-
Školství a kultura 43 000,-
Komunální služby a územní rozvoj 197 000,-
Celkem 5 323 678,-
Výdaje
Les a včelaři 37 000,-
Silnice a komunikace 94 000,-
Veřejná doprava 20 000,-
Základní škola a školka 231 000,-
Rybníky 20 000,-
Komunální služby 762 000,-
Pohostintství 74 000,-
Tělovýchova, kultulra, informace 273 900,-
Pitná voda 4 300,-
Idvádění a čištění odpadních vod 510 000,-
Památková péče 4 000,-
Sběr a svoz odpadů 372 150,-
Ochrana přírody a krajiny 644 265,-
Požární ochrana 66 000,-
Činnost zastupitelstva a místní správa 992 000,-
Výdaje z finančních operací 6 000,-
Nespecifikovaná rezerva 1 213 063,-
Celkem 5 323 678,-

Mohlo by vás zajímat