Menu
Obec Třebenice
Třebenice okres Třebíč

Rozpočet na rok 2016

Příjmy a výdaje za rok 2016
Příjmy
Daň z příjmu a DPH 4 287 000,-
Daň z nemovitostí 470 000,-
Poplatky 255 000,-
Dotace 79 100,-
Nájem pozemků 250 000,-
Rybníky, les 124 000,-
Sběr a svoz odpadů 70 000,-
Odpadové hospodářství 18 000,-
Tělovýchova 96 000,-
Pohostinství 24 000,-
Příjmy z finnančních operací 229 900,-
Celkem příjmy s financováním 6 040 000,-
Výdaje
Les a včelaři 53 000,-
Silnice a komunikace 2 650 000,-
Veřejná doprava 30 000,-
Základní škola a školka 290 000,-
Rybníky 60 000,-
Komunální služby 292 000,-
Pohostinství 30 000,-
Tělovýchova, kultura, informace 360 000,-
Pitná voda 4 330,-
Odvádění a čištění odpadních vod 230 000,-
Památková péče 31 000,-
Sběr a svoz odpadů 325 165,-
Ochrana přírody a krajiny 422 495,-
Požární ochrana 100 000,-
Činnost zastupitelstva a místní správy 1 072 010,-
Výdaje z finančních operací 30 000,-
Výdaje celkem 6 040 000,-

Mohlo by vás zajímat